تاریخهای مهم

صفحه اصلی > تاریخهای مهم

 

شروع ارسال مقالات : 20 شهریور 1396

پنل دوم کنفرانس

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات :25 آبان ماه

آخرین مهلت ثبت نام و واریز هزینه مقالات 25 آبان ماه

زمان برگزاری همایش :30 آبان 96